ට්‍රිටියම්

විකිපීඩියා වෙතින්
ට්‍රිටියම්

ට්‍රිටියම්

General
Name, symbol tritium,3H
Neutrons 2
Protons 1
Nuclide data
Natural abundance trace
Half-life 12.32 years
Decay products 3He
Isotope mass 3.0160492 u
Spin 12
Excess energy 14,949.794± 0.001 keV
Binding energy 8,481.821± 0.004 keV
Decay mode Decay energy
Beta emission 0.018590 MeV

ට්‍රිටියම් (ඉංග්‍රීසි:  Tritium) යනු හයිඩ්‍රජන් වල සමස්ථානිකයකි. සංකේතය T හෝ 3H වේ.


Lighter:
deuterium
ට්‍රිටියම් is an
isotope of hydrogen
Heavier:
hydrogen-4
Decay product of:
hydrogen-4
Decay chain
of ට්‍රිටියම්
Decays to:
helium-3
"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=ට්‍රිටියම්&oldid=487019" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි