න්‍යෂ්ටික ඉන්ධන

විකිපීඩියා වෙතින්
PWR fuel assembly (also known as a fuel bundle) This fuel assembly is from a pressurized water reactor of the nuclear-powered passenger and cargo ship NS Savannah. Designed and built by the Babcock & Wilcox Company.
CANDU fuel bundles Two CANDU ("CANada Deuterium Uranium") fuel bundles, each about 50 cm long, 10 cm in diameter.

න්‍යෂ්ටික ඉන්ධන යනු න්‍යෂ්ටික බලය නිපැයීම සඳහා, න්‍යෂ්ටික විඛණ්ඩනය හෝ විලයනය විසින් 'පරිභෝජනය' කල හැකි ද්‍රව්‍යයකි.

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=න්‍යෂ්ටික_ඉන්ධන&oldid=404017" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි