ස්වාභාවික න්‍යෂ්ටික විඛණ්ඩන ප්‍රතික්‍රියාකාරක

විකිපීඩියා වෙතින්
Geological situation in Gabon leading to natural nuclear fission reactors
  1. Nuclear reactor zones
  2. Sandstone
  3. Uranium ore layer
  4. Granite

ස්වාභාවික න්‍යෂ්ටික විඛණ්ඩන ප්‍රතික්‍රියාකාරකයක් යනු self-sustaining න්‍යෂ්ටික දාම ප්‍රතික්‍රියාවක් සිදු වූ යුරේනියම් නිධියක් වේ.[1]


මූලාශ්‍ර[සංස්කරණය]

  1. "Oklo, the Two Billion Year Old Nuclear Reactor - YouTube". සම්ප්‍රවේශය 2016-12-31.