කොරියානු භාෂාව

විකිපීඩියා, නිදහස් විශ්වකෝෂය වෙතින්
වෙත පනින්න: සංචලනය, සොයන්න

කොරියානු භාෂාව , කොරියාවේ (උතුරු සහ දකුණු) නිල භාෂාව වේ.

ස්වරාක්ෂර[සංස්කරණය කරන්න]

The short vowel phonemes of Korean. The long vowel phonemes of Korean.
මූලික කොරියානු ස්වර
  • 1 - ආ, 1 - යා
  • 2 - ඔ, 2 - යො
  • 3 - ඕ, 3 - යෝ
  • 4 - උ, 4 - යු
  • 5 - _අ
  • 6 - ඉ
Monophthongs /i/ ,  /e/ ,  /ɛ/ ,  /a/ *,  /o/ ,  /u/ ,  /ə/ ,  /ɯ/ ,  /ø/
Vowels preceded by intermediaries,
or Diphthongs
/je/ ,  /jɛ/ ,  /ja/ ,  /wi/ ,  /we/ ,  /wɛ/ ,  /wa/ ,  /ɰi/ ,  /jo/ ,  /ju/ ,  /jə/ ,  /wə/

  ㅏ is closer to a near-open central vowel ([ɐ]), though සැකිල්ල:Angle bracket is still used for tradition.

ව්‍යංජනාක්ෂර[සංස්කරණය කරන්න]

කොරියානු ව්‍යංජනාක්ෂර
ද්වි-ඕෂ්ඨජ මුර්ධජ Post-
alveolar
දිව මුල උපදින කන්ටජ
නාසික්‍ය /m/ ම් /n/ න් /ŋ/[1]
ඕෂ්ඨජාක්ෂර
සහ
Affricate
plain /p/ or /b/ ප් හෝ බ් /t/ or /d/ ට් හෝ ඩ් /t͡ɕ/ ජ් සහ ච් අතරමැද ශබ්දය /k/ or /g/ ක් හෝ ග්
tense /p͈/ /t͈/ /t͡ɕ͈/ /k͈/
මහා ප්‍රාණ /pʰ/ /tʰ/ /t͡ɕʰ/ ච් /kʰ/
ඌශ්මාක්ශර plain /sʰ/ ස් හෝ ශ් /h/
tense /s͈/
සෞම්‍ය අක්ෂර /w/1 /l/ ල් හෝ ර් /j/1

ලිවීමේ ක්‍රමවේදය[සංස්කරණය කරන්න]


Formerly, the languages of the Korean peninsula were written using hanja, called hyangchal or idu: the use of Chinese characters either as rebuses to stand for Korean words, or as synonyms for those words. Writing was confined to the ruling elite, who most often wrote only in Classical Chinese.

Sejong the Great promulgated the Korean alphabet in 1446. Korean is now written almost exclusively in Hangeul. While South Korean schools still teach 1,800 hanja, North Korea abolished hanja decades ago.

Below is a chart of the Korean alphabet's symbols and their canonical IPA values:

Consonants
Hangeul 한글
RR b d j g pp tt jj kk p t ch k s h ss m n ng r, l
IPA p t t͡ɕ k t͡ɕ͈ t͡ɕʰ s h m n ŋ ɾ, l
Vowels
Hangeul 한글
RR i e oe ae a o u eo eu ui ye yae ya yo yu yeo wi we wae wa wo
IPA i e ø ɛ a o u ʌ ɯ ɰi je ja jo ju ɥi we wa

නවීන කොරියන් භාෂාව වචන අතර හිස්තැන් සහිතව ලියනු ලබයි. එය ජපන් හෝ චීන බසෙහි දක්නට නොලැබෙන සුවිශේෂී ලක්ෂණයකි. කොරියානු විරාම ලක්ෂණ, බටහිර විරාම ලක්ෂණ වලට අනුරුප වේ. සාම්ප්‍රධායිකව කොරියන් බස සිරස් පේළි ලෙස ලියනු ලැබුවද වර්තනාමනයේදී හරස් පේළි ලෙස, වමේ සිට දකුණට, ඉහල සිට පහලට ලියනු ලබයි.

  1. සංකේතයක් අගදී පමණි
"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=කොරියානු_භාෂාව&oldid=318301" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි