කිරීටක කෝඨරකය

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search
Coronary sinus
Gray491.png
Back (posterior) side of the heart, with coronary sinus (blue) labeled
Gray493.png
Interior of heart, viewed anteriorly (opening of coronary sinus is labeled)
තොරතුරු
ලතින්Sinus coronarius
පූර්වජSinus venosus
ප්‍රභවය
Great cardiac vein
පරිවාහය වන්නේ
Right atrium
හඳුන්වනයන්
ග්‍රේ ගේp.530
TAA12.3.01.002
FMA4706
ව්‍යූහ විද්‍යාත්මක ශබ්දමාලාව

කිරීටක කෝඨරකය (ඉංග්‍රීසි:  Coronary sinus) යනු දකුණු කර්ණිකාවට රුධිරය සපයන විශාල ශිරාවකි.

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=කිරීටක_කෝඨරකය&oldid=433096" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි