එපිකාඩියම

විකිපීඩියා වෙතින්

පෙරිකාඩියම (ඉංග්‍රීසි:  Epicardium) යනු හෘත් බිත්තියේ ස්තර තුනෙන් (3) එකකි. මෙය බාහිරින් පිහිටි ස්ථරයයි. එය මඩි දෙකකින් තැනී ඇත. එනම් පිටත තන්තුමය පෙරිකාඩියම හා ඇතුලු මස්තුමය පෙරිකාඩියම යනුවෙනි.

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=එපිකාඩියම&oldid=513885" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි