උතුර සහ නැගෙනහිර මුදාගැනීමේ මානුෂීය මෙහෙයුම්

විකිපීඩියා වෙතින්
උතුර සහ නැගෙනහිර මුදාගැනීමේ මානුෂීය මෙහෙයුම්
ශ්‍රී ලංකාවේ ත්‍රස්ථවාදයට එරෙහි යුද්ධය හි කොටසකි
දිනය26 July 2006 – 18 May 2009
(වසර 2 ක්, මාස 9 ක්, සති 3 ක් සහ එක් දිනයක්)
පිහිටුම
ප්‍රතිඵලය උතුරු සහ නැගෙනහිර පළාත්වල ජනතාව ත්‍රස්තවාදායන් මුදාගැනීම
යුද්ධාවතීරයන්
Military of Sri Lanka Liberation Tigers of Tamil Eelam
ආඥාපතියන් සහ නායකයන්
Mahinda Rajapakse, President
Sarath Fonseka, Commander of the Army
Wasantha Karannagoda, Commander of the Navy
Roshan Goonatilake, Commander of the Air Force
Velupillai Prabhakaran
හමුදාමය ප්‍රබලතාවය
150,000 (approx.) 18,000 (approx.)
අපාතිකයන් සහ හානි
6,261 killed (government claim[1][2])
29,551 wounded(government claim[1][2])
15,000 to 22,000 killed (government claim[1][2])
සැකිල්ල:Campaignbox Eelam War IV

ශ්‍රී ලංකාවේ උතුරු සහ නැගෙනහිර පලාත් දෙකෙහි ත්‍රස්තවාදීන්ගේ ග්‍රහණයට නතුව සිටි ජනතාව සහ ප්‍රදේශ මුදාගැනීම පිණිස 2006 සිට 2009 දක්වා ශ්‍රී ලංකා ත්‍රිවිධ හමුදා විසින් සිදුකල මානුෂීය මෙහෙයුමයි.

  1. 1.0 1.1 1.2 http://english.aljazeera.net/news/asia/2009/05/20095223465894713.html
  2. 2.0 2.1 2.2 "Sri Lankan army deaths revealed". BBC News. 2009-05-22. සම්ප්‍රවේශය 2010-05-01.