අටුවා

විකිපීඩියා, නිදහස් විශ්වකෝෂය වෙතින්
වෙත පනින්න: සංචලනය, සොයන්න

ථේරවාද ත්‍රිපිටකයට සබැඳිව පාලි බසින් ඉතා ඈත අතීතයේ ලියවුනු පොත් එකතුවකි. මේවා හෙල අටුවා වල පාළි පරිවර්ථන වේ.

සූත්‍ර පිටකය[සංස්කරණය කරන්න]

සූත්‍ර පිටකය - මුල් සූත්‍ර ග්‍රන්ථ[සංස්කරණය කරන්න]

ත්‍රිපිටක කොටස අටුවාව අටුවාචාරී
දීඝ නිකාය සුමංගල විලාසිනී බුද්ධඝෝස හිමි
මජ්ඣිම නිකාය පපංච සූදනී බුද්ධඝෝස හිමි
සංයුත්ත නිකාය සාරාත්‍ථප්පකාසිනී බුද්ධඝෝස හිමි
අංගුත්තර නිකාය මනෝරථ පූරණී බුද්ධඝෝස හිමි

සූත්‍ර පිටකය - පශ්චාත් සූත්‍ර ග්‍රන්ථ[සංස්කරණය කරන්න]

ත්‍රිපිටක කොටස අටුවාව අටුවාචාරී
ඛුද්ක පාඨ පරමත්‍ථ ජොතිකා බුද්ධඝෝස හිමි
සුත්ථ නිපාත පරමත්‍ථ ජොතිකා බුද්ධඝෝස හිමි
ජාතක පාලි ජාතකකට‍්ඨකථා බුද්ධඝෝස හිමි
ධම්මපද ධම්මපදට‍්ඨකථා බුද්ධඝෝස හිමි
උදාන පාලි පරමත්‍ථ දීපනී ධම්මපාල
ඉතිවුත්තක පාලි පරමත්‍ථ දීපනී ධම්මපාල
විමාන වත්‍ථු පරමත්‍ථ දීපනී ධම්මපාල
පෙත වත්‍ථු පරමත්‍ථ දීපනී ධම්මපාල
චරියා පිටක සහ ථෙරි ගාථා පරමත්‍ථ දීපනී ධම්මපාල
නෙත්ති ප්‍රකරණ පරමත්‍ථ දීපනී ධම්මපාල
නිදේදස සධ්ධම්මපජ්ජොතිකා උපසේන හිමි
පටිසමහිදා සධ්ධම්මප‍්පකාසිනී මහානාම හිමි
බුද්ධ වංස මධුරත්‍ථප්පකාසිනී බුද්ධත්ත හිමි
අපදාන විසුද්ධ ජන විලාසිනී අවිනිශ්චිත
පෙටකොපදෙස අට්ඨකථ

විනය පිටකය[සංස්කරණය කරන්න]

අභිධර්ම පිටකය[සංස්කරණය කරන්න]

මේවාද බලන්න[සංස්කරණය කරන්න]

මූලාශ්‍ර[සංස්කරණය කරන්න]

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=අටුවා&oldid=387541" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි