1960 ගිම්හාන පැරාලිම්පික්

විකිපීඩියා වෙතින්
I Paralympic Games
සත්කාරක නගරයරෝමය, ඉතාලිය
ජාතින් සහභාගී වන23
සහභාගී වන ක්‍රීඩකයන්400
ඉසව්57 in 8 sports
සමාරම්භක උත්සවයසැප්තැම්බර් 18
අවසන් දින උත්සවයසැප්තැම්බර් 25
නිල වශයෙන් විවෘත කරන ලද්දේකැමිලෝ ගියාර්ඩිනා
පැරාලිම්පික් ක්‍රීඩාගාරයStadio Olimpico
ගිම්හාන:
ටෝකියෝ 1964  >
ශීත ඍතු:
ඕර්න්ස්කෝල්ඩ්ස්වික් 1976  >