1984 ගිම්හාන පැරාලිම්පික්

විකිපීඩියා වෙතින්
VII Paralympic Games
New York 1984 Paralympics.jpg
සත්කාරක නගරයNew York, United States
Stoke Mandeville, United Kingdom
ජාතින් සහභාගී වන45 (USA)
41 (UK)
සහභාගී වන ක්‍රීඩකයන්1800 (USA)
1100 (UK)
ඉසව්~300 in 15 sports (USA)
603 in 10 sports (UK)
සමාරම්භක උත්සවයජුනි 17 (USA)
ජුලි 22 (UK)
අවසන් දින උත්සවයජුනි 30 (USA)
අගෝස්තු 1 (UK)
නිල වශයෙන් විවෘත කරන ලද්දේජනාධිපති රොනල්ඩ් රේගන් (USA)
චාල්ස්, වේල්ස් හි කුමරු (UK)
පැරාලිම්පික් ක්‍රීඩාගාරයMitchel Athletic Complex (USA)
Stoke Mandeville Stadium (UK)
ගිම්හාන:
ආර්න්හෙම් 1980 සියෝල් 1988  >
ශීත ඍතු:
ඉන්ස්බ්‍රක් 1984 ඉන්ස්බ්‍රක් 1988  >