1972 ගිම්හාන පැරාලිම්පික්

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search
IV Paralympic Games
DBP 1972 733 Weltspiele der Gelähmten.jpg
German stamp: XXI. Weltspiele der Gelähmten Heidelberg 1972 (මුද්දරය මත ඇති රූපය සහ පාට 1972 ලාංචනයට අනුරුප වේ.)
සත්කාරක නගරයහීඩ්ල්බර්ග්, බටහිර ජර්මනිය
ජාතින් සහභාගී වන41
සහභාගී වන ක්‍රීඩකයන්1004
ඉසව්187 in 10 sports
සමාරම්භක උත්සවයඅගෝස්තු 2
අවසන් දින උත්සවයඅගෝස්තු 11
නිල වශයෙන් විවෘත කරන ලද්දේජනාධිපති ගුස්ටාව් හෙයිනමන්
පැරාලිම්පික් ක්‍රීඩාගාරයInstitute for Physical Training
ගිම්හාන:
ටෙල් අවිව් 1968 ටොරන්ටෝ 1976  >
ශීත ඍතු:
ඕර්න්ස්කෝල්ඩ්ස්වික් 1976  >