1976 ගිම්හාන පැරාලිම්පික්

විකිපීඩියා වෙතින්
V Paralympic Games
සත්කාරක නගරයටොරොන්ටෝ, කැනඩාව
ජාතින් සහභාගී වන32
සහභාගී වන ක්‍රීඩකයන්1,657
(1,404 men, 253 women)
ඉසව්447 in 13 sports
සමාරම්භක උත්සවයඅගෝස්තු 3
අවසන් දින උත්සවයඅගෝස්තු 11
නිල වශයෙන් විවෘත කරන ලද්දේකෙවින් චෙක්
පැරාලිම්පික් ක්‍රීඩාගාරයWoodbine Racetrack
Centennial Park Stadium
ගිම්හාන:
හෙයිඩ්ල්බර්ග් 1972 ආර්න්හෙම් 1980  >
ශීත ඍතු:
ඕර්න්ස්කෝල්ඩ්ස්වික් 1976 ගෙයිලෝ 1980  >