11 (සංඛ්‍යාව)

විකිපීඩියා වෙතින්
10 11 12
ප්‍රමුඛeleven
ක්‍රමසූචක11 වන
(එකොළොස්වන)
සාධක සෙවීමprime
භාජක1, 11
රෝමානු සංඛ්‍යාංකයXI
ග්‍රීක උපසර්ගයhendeca-/hendeka- (from Greek)
ලතින් උපසර්ගයundeca- (from Latin)
ද්විමය10112
ත්‍රිමය1023
චතූර්මය234
පංචමය215
ෂෂ්ඨමය156
අෂ්ටමය138
ද්වාදශමයB12
ෂඩ්දශමයB16
විසිමයB20
පාදම 36B36
"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=11_(සංඛ්‍යාව)&oldid=289162" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි