100 (සංඛ්‍යාව)

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search
99 100 101
ප්‍රමුඛඑක් සියය
ක්‍රමසූචක100 වන
(එක සියයවන)
සාධක සෙවීම22• 52
භාජක1, 2, 4, 5, 10, 20, 25, 50, 100
රෝමානු සංඛ්‍යාංකයC
යුනිකේත සංකේතය(න්)C, ⅽ
ද්විමය11001002
ත්‍රිමය102013
චතූර්මය12104
පංචමය4005
ෂෂ්ඨමය2446
අෂ්ටමය1448
ද්වාදශමය8412
ෂඩ්දශමය6416
විසිමය5020
පාදම 362S36
ග්‍රීක සංඛ්‍යාංකයρ
අරාබි١٠٠
බෙංගාලි১০০
චීන සංඛ්‍යාංකය佰,百
කොරියානු
දෙවනගිරි१००
හෙබ්‍රෙව්ק (Kuf)
කෙමර්១០០
දෙමළ௱, க00
තායිร้อย, ๑๐๐
"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=100_(සංඛ්‍යාව)&oldid=331911" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි