සොළොස් මහා ජනපද

විකිපීඩියා, නිදහස් විශ්වකෝෂය වෙතින්
වෙත පනින්න: සංචලනය, සොයන්න
ෙසාෙළාස් මහා ජනපද
Mahā-Janapadas

700 ගණන්–300 ගණන්
මහාජනපද 16 සිතියම
අගනුවර දක්වා නොමැත
ආගම වෛදික හින්දු ආගම
බුද්ධාගම
ජෛනාගම
රජය සමූහාණ්ඩු
රාජාණ්ඩු
ඓතිහාසික යුගය යකඩ යුගය
 - ආරම්භය 700 ගණන්
 - අවසානය 300 ගණන්

සූත්‍ර පිටකෙය් ෙකාටසක් වන 'අංගුත්තර නිකාය'ට අනුව මහා ජනපද යනු ඉන්දියානු උප මහද්වීපයේ එකිනෙකට යාව පිහිටා තිබූ කුඩා පරිමාණයේ ජනපද රාශියකි. එහි ජනපද 16 ක් පැවතුණි. බුදු දහම ඉන්දියාවේ පැතිර යාමට ෙපර ෙමම රාජධානී ස්වර්ණමය හා බලවත් ම කාල පරිජේදයක පැවතියේය.


දළ විශ්ලේෂණය පැරණි ඉන්දීය සමාජය ආරම්භ වූයේ අර්ධ සංක්‍රමණික ෙගා්ත්‍රික ජන ෙකාටස් වලිනි.ඔවුන් jana "ජන" වශයෙන් හඳුන්වනු ලැබීය. ෙමම ෙගා්ත්‍රික ෙකාටස් තමන්ෙග් ජීවන රටාව තුළ ගවයන් , බැටළුවන් හා තණබිම් සඳහා එකිනෙකා අතර ගැටුම් අඬ දබර ඇති කරගනිමින් ජීවත් වූහ.ෙපෟරාණික ෙෙවදික ෙපාත් පත් මෙයට සාක්කි දරයි. ෙෙවදික යුගෙය් ෙමෙලස ජීවත් වූ ෙමම ජන කොටස් පසු කාලීන ව සාමූහික වීම ෙහ්තුකොට ෙගන මහා ජනපද 16 ක් ඇති විය.

"ජනපද" යන්ෙනහි අරුත යන්තම් අවකාශය යන්නයි. වචනෙය් පරිසමාප්ත අර්ථෙයන් ම මුල් යුගෙය් ෙගා්ත්‍රික ෙකාටස් තමනට අවැසි ඉතා සුළු බිම් තීරුවක් පමණක් උරුම කර ගත්තේය. ෙමය සිදුවූයේ බුද්ධ කාලයට ෙපරදී ය.ජනපදවල පුරවැසියෝ ජනපදිකෙයා් ෙලස හැඳින්ෙවති.ජනපද වැසියෝ ෙමම ජනපදවලට නම් යොදනු ලැබීය. ෙමම එෙකක් ජනපදවල බල පරාක්‍රමය මත පසු කාලීනව සමහර ජනපද තමන්ගේ ෙද්ශ සීමා පුළුල් ෙකාට ප්‍රබලත්වයට පත් වූහ.

සොළොස් මහා ජනපද[සංස්කරණය කරන්න]

 • 1. අංග
 • 2. මගධ
 • 3. කාශි
 • 4. කෝසල
 • 5. වජ්ජි හෙවත් ව්රිජි
 • 6. මල්ල
 • 7. චේදී හෙවත් චේතිය
 • 8. වත්ස හෙවත් වම්ස
 • 9. කුරු
 • 10. පංචාල
 • 11. මච්ච හෙවත් මත්ස්ය
 • 12. සුරසේන
 • 13. අස්සක
 • 14. අවන්ති
 • 15. ගන්ධාර
 • 16. කාම්බෝජ
"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=සොළොස්_මහා_ජනපද&oldid=354105" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි