සිරියස්

විකිපීඩියා වෙතින්
Sirius
සිරියස් හි පිහිටීම (රවුම් කොට දක්වා ඇත)
Observation data
Epoch J2000.0      Equinox ICRS
Constellation Canis Major
Pronunciation /ˈsɪriəs/[1]
Sirius A
Right ascension 06පැය 45විනා 08.917තත්[2]
Declination −16° 42′ 58.02″[2]
Apparent magnitude (V) −1.46[3]
Sirius B
Right ascension 06පැය 45විනා 09.0තත්[4]
Declination −16° 43′ 06″[4]
Apparent magnitude (V) 8.44[5]
Characteristics
Sirius A
Evolutionary stage Main sequence
Spectral type A0mA1 Va[6]
U−B colour index −0.05[3]
B−V colour index +0.00[3]
Sirius B
Evolutionary stage White dwarf
Spectral type DA2[5]
U−B colour index −1.04[7]
B−V colour index −0.03[7]
Astrometry
Radial velocity (Rv)−5.50[8] km/s
Sirius A
Proper motion (μ) RA: −546.01 mas/yr[9]
Dec.: −1,223.07 mas/yr[9]
Parallax (π)379.21 ± 1.58 mas[9]
Distance8.60 ± 0.04 ly
(2.64 ± 0.01 pc)
Absolute magnitude (MV)+1.43[10]
Sirius B
Proper motion (μ) RA: −461.571 mas/yr[11]
Dec.: −914.520 mas/yr[11]
Parallax (π)374.4896 ± 0.2313 mas[11]
Distance8.709 ± 0.005 ly
(2.670 ± 0.002 pc)
Absolute magnitude (MV)+11.18[7]
Orbit[12]
Primaryα Canis Majoris A
Companionα Canis Majoris B
Period (P)50.1284 ± 0.0043 yr
Semi-major axis (a)7.4957 ± 0.0025″
Eccentricity (e)0.59142 ± 0.00037
Inclination (i)136.336 ± 0.040°
Longitude of the node (Ω)45.400 ± 0.071°
Periastron epoch (T)1,994.5715 ± 0.0058
Argument of periastron (ω)
(secondary)
149.161 ± 0.075°
තොරතුරු පුවරුව
Sirius A
Mass2.063±0.023[12] M
Radius1.711[13] R
Luminosity25.4[13] L
Surface gravity (log g)4.33[14] cgs
Temperature9,940[14] K
Metallicity [Fe/H]0.50[15] dex
Rotational velocity (v sin i)16[16] km/s
Age242±5[12] Myr
Sirius B
Mass1.018 ± 0.011[12] M
Radius0.0084 ± 3%[17] R
Luminosity0.056[18] L
Surface gravity (log g)8.57[17] cgs
Temperature25,000 ± 200[13] K
Age228+10
−8
[12] Myr
Other designations
Dog Star, Aschere, Canicula, Al Shira, Sothis,[19] Alhabor,[20] Mrgavyadha, Lubdhaka,[21] Tenrōsei,[22] α Canis Majoris (α CMa), 9 Canis Majoris (9 CMa), HD 48915, HR 2491, BD−16°1591, GJ 244, LHS 219, ADS 5423, LTT 2638, HIP 32349[23]
Sirius B: EGGR 49, WD 0642-166, GCTP 1577.00[24]
Database references
A
B

සිරියස් යනු රාත්‍රි අහසේ දිස්වන දීප්තිමත්ම තාරකාවයි. −1.46 ක දෘෂ්ටිමය දාශ්‍ය විශාලත්වයක් සහිතවූ එය, ඊලඟ දීප්තිමත් තාරකාව වන කැනොපස් ට වඩා දෙගුණයක් දීප්තිමත්ය.

ආශ්‍රිත ලිපි[සංස්කරණය]

සටහන්[සංස්කරණය]

මූලාශ්‍ර[සංස්කරණය]

උපහරණ[සංස්කරණය]

 1. "Sirius". Dictionary.com Unabridged (v 1.1). Random House, Inc. සම්ප්‍රවේශය 6 April 2008.
 2. 2.0 2.1 Fabricius, C.; Høg, E.; Makarov, V.V.; Mason, B.D.; Wycoff, G.L.; Urban, S.E. (2002). "The Tycho double star catalogue". Astronomy and Astrophysics. 384: 180–189. Bibcode:2002A&A...384..180F. doi:10.1051/0004-6361:20011822.
 3. 3.0 3.1 3.2 Hoffleit, D.; Warren, W. H. Jr. (1991). "Entry for HR 2491". Bright Star Catalogue (5th Revised Ed. (Preliminary Version) ed.). CDS. Bibcode:1991bsc..book.....H.
 4. 4.0 4.1 Gianninas, A.; Bergeron, P.; Ruiz, M.T. (2011). "A spectroscopic survey and analysis of bright, hydrogen-rich white dwarfs". The Astrophysical Journal. 743 (2): 138. arXiv:1109.3171. Bibcode:2011ApJ...743..138G. doi:10.1088/0004-637X/743/2/138. S2CID 119210906.
 5. 5.0 5.1 Holberg, J.B.; Oswalt, T.D.; Sion, E.M.; Barstow, M.A.; Burleigh, M.R. (2013). "Where are all the Sirius-like binary systems?". Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. 435 (3): 2077–2091. arXiv:1307.8047. Bibcode:2013MNRAS.435.2077H. doi:10.1093/mnras/stt1433. S2CID 54551449.
 6. Gray, R.O.; Corbally, C.J.; Garrison, R.F.; McFadden, M.T.; Robinson, P.E. (2003). "Contributions to the Nearby Stars (NStars) Project: Spectroscopy of stars earlier than M0 within 40 parsecs: The Northern Sample. I". Astronomical Journal. 126 (4): 2048–2059. arXiv:astro-ph/0308182. Bibcode:2003AJ....126.2048G. doi:10.1086/378365. S2CID 119417105.
 7. 7.0 7.1 7.2 McCook, G. P.; Sion, E. M. (2014). "Entry for WD 0642-166". VizieR Online Data Catalog. CDS. Bibcode:2016yCat....102035M.
 8. Gontcharov, G.A. (2006). "Pulkovo Compilation of Radial Velocities for 35 495 Hipparcos stars in a common system". Astronomy Letters. 32 (11): 759–771. arXiv:1606.08053. Bibcode:2006AstL...32..759G. doi:10.1134/S1063773706110065. ISSN 1063-7737. S2CID 119231169.
 9. 9.0 9.1 van Leeuwen, F. (November 2007). "Validation of the new Hipparcos reduction". Astronomy and Astrophysics. 474 (2): 653–664. arXiv:0708.1752. Bibcode:2007A&A...474..653V. doi:10.1051/0004-6361:20078357. S2CID 18759600.
 10. Malkov, O. Yu. (December 2007). "Mass-luminosity relation of intermediate-mass stars". Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. 382 (3): 1073–1086. Bibcode:2007MNRAS.382.1073M. doi:10.1111/j.1365-2966.2007.12086.x.
 11. 11.0 11.1 Vallenari, A.; et al. (Gaia collaboration) (2023). "Gaia Data Release 3. Summary of the content and survey properties". Astronomy and Astrophysics. 674: A1. arXiv:2208.00211. Bibcode:2023A&A...674A...1G. doi:10.1051/0004-6361/202243940. S2CID 244398875. Gaia DR3 record for this source at VizieR.
 12. 12.0 12.1 12.2 12.3 12.4 Bond, Howard E.; Schaefer, Gail H.; Gilliland, Ronald L.; Holberg, Jay B.; Mason, Brian D.; Lindenblad, Irving W.; et al. (2017). "The Sirius system and its astrophysical puzzles: Hubble Space Telescope and ground-based astrometry". The Astrophysical Journal. 840 (2): 70. arXiv:1703.10625. Bibcode:2017ApJ...840...70B. doi:10.3847/1538-4357/aa6af8. S2CID 51839102.
 13. 13.0 13.1 13.2 Liebert, James; Young, P. A.; Arnett, David; Holberg, J. B.; Williams, Kurtis A. (2005). "The Age and Progenitor Mass of Sirius B". The Astrophysical Journal. 630 (1): L69–L72. arXiv:astro-ph/0507523. Bibcode:2005ApJ...630L..69L. doi:10.1086/462419. S2CID 8792889.
 14. 14.0 14.1 Adelman, Saul J. (8–13 July 2004). "The Physical Properties of normal A stars". 2004. Poprad, Slovakia: Cambridge University Press. pp. 1–11. . . 
 15. Qiu, H. M.; Zhao, G.; Chen, Y. Q.; Li, Z. W. (2001). "The Abundance Patterns of Sirius and Vega". The Astrophysical Journal. 548 (2): 953–965. Bibcode:2001ApJ...548..953Q. doi:10.1086/319000.
 16. Royer, F.; Gerbaldi, M.; Faraggiana, R.; Gómez, A. E. (2002). "Rotational velocities of A-type stars. I. Measurement of v sin i in the southern hemisphere". Astronomy and Astrophysics. 381 (1): 105–121. arXiv:astro-ph/0110490. Bibcode:2002A&A...381..105R. doi:10.1051/0004-6361:20011422. S2CID 13133418.
 17. 17.0 17.1 Holberg, J. B.; Barstow, M. A.; Bruhweiler, F. C.; Cruise, A. M.; Penny, A. J. (1998). "Sirius B: A New, More Accurate View". The Astrophysical Journal. 497 (2): 935–942. Bibcode:1998ApJ...497..935H. doi:10.1086/305489.
 18. Sweeney, M.A. (1976). "Cooling times, luminosity functions and progenitor masses of degenerate dwarfs". Astronomy and Astrophysics. 49: 375–385. Bibcode:1976A&A....49..375S.
 19. Hinckley, Richard Allen (1899). Star-names and Their Meanings. New York: G. E. Stechert. pp. 117–129.
 20. Gingerich, O. (1987). "Zoomorphic astrolabes and the introduction of Arabic star names into Europe". Annals of the New York Academy of Sciences. 500 (1): 89–104. Bibcode:1987NYASA.500...89G. doi:10.1111/j.1749-6632.1987.tb37197.x. S2CID 84102853.
 21. Singh, Nagendra Kumar (2002). Encyclopaedia of Hinduism, A Continuing Series. Anmol Publications PVT. LTD. p. 794. ISBN 81-7488-168-9.
 22. Spahn, Mark; Hadamitzky, Wolfgang; Fujie-Winter, Kimiko (1996). The Kanji dictionary. Tuttle language library. Tuttle Publishing. p. 724. ISBN 0-8048-2058-9.
 23. "Sirius A". SIMBAD Astronomical Database. Centre de Données astronomiques de Strasbourg. සම්ප්‍රවේශය 20 October 2007.
 24. "Sirius B". SIMBAD Astronomical Database. Centre de Données astronomiques de Strasbourg. සම්ප්‍රවේශය 23 October 2007.

භාහිර සබැඳි[සංස්කරණය]

Coordinates: Sky map 06h 45m 08.9173s, −16° 42′ 58.017″

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=සිරියස්&oldid=611564" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි