සැකිල්ල:Taxonomy/Angiosperms

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

Bold ranks show taxa that will be shown in taxoboxes
because rank is principal or always_display=yes.

පූර්වජ තක්සෝන
Ancestral taxa
අධිරාජධානිය: Eukaryota [Taxonomy; edit]
(unranked): Diaphoretickes [Taxonomy; edit]
(unranked): Archaeplastida [Taxonomy; edit]
රාජධානිය: Plantae [Taxonomy; edit]
Clade: Angiosperms [Taxonomy; edit]

Not sure why you're here? Get started with Wikipedia taxonomy.

Parent: Plantae [Taxonomy; edit]
Rank: Clade (displays as Clade)
Link: සපුෂ්ප ශාක|Angiosperms(links to සපුෂ්ප ශාක)
Extinct: no
Always displayed: true
Taxonomic references:
Parent's taxonomic references:
"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=සැකිල්ල:Taxonomy/Angiosperms&oldid=416123" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි