සැකිල්ල:Taxonomy/Eukaryota

විකිපීඩියා, නිදහස් විශ්වකෝෂය වෙතින්
Jump to navigation Jump to search
පූර්වජ තක්සෝන
Domain: Eukaryota [Taxonomy; edit]

Wikipedia does not yet have an article about සූන්‍යෂ්ටිකයින්. You can help by creating it. The page that you are currently viewing contains information about සූන්‍යෂ්ටිකයින්'s taxonomy. Not sure why you're here? Get started with Wikipedia taxonomy.

Parent: Life [Taxonomy; edit]
Rank: domain (displays as Domain)
Link: සූන්‍යෂ්ටිකයින්|Eukaryota(links to සූන්‍යෂ්ටිකයින්)
Extinct: no
Always displayed: no
Taxonomic references:
Parent's taxonomic references:
"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=සැකිල්ල:Taxonomy/Eukaryota&oldid=416125" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි