සැකිල්ල:Taxonomy/Plantae

විකිපීඩියා වෙතින්

Bold ranks show taxa that will be shown in taxoboxes
because rank is principal or always_display=yes.

පූර්වජ තක්සෝන
Ancestral taxa
අධිරාජධානිය: Eukaryota [Taxonomy; edit]
(unranked): Diaphoretickes [Taxonomy; edit]
(unranked): Archaeplastida [Taxonomy; edit]
රාජධානිය: Plantae [Taxonomy; edit]

Not sure why you're here? Get started with Wikipedia taxonomy.

Parent: Archaeplastida [Taxonomy; edit]
Rank: regnum (displays as රාජධානිය)
Link: ශාක|Plantae(links to ශාක)
Extinct: no
Always displayed: yes (major rank)
Taxonomic references:
Parent's taxonomic references: Adl, Sina M.; Simpson, Alastair G. B.; Farmer, Mark A.; Andersen, Robert A.; Anderson, O. Roger; Barta, John R.; Bowser, Samuel S.; Brugerolle, Guy; Fensome, Robert A. (2005-10-01). "The New Higher Level Classification of Eukaryotes with Emphasis on the Taxonomy of Protists". Journal of Eukaryotic Microbiology (ඉංග්‍රීසි බසින්). 52 (5): 399–451. doi:10.1111/j.1550-7408.2005.00053.x. ISSN 1550-7408. Ruggiero (2015), "Higher Level Classification of All Living Organisms", PLoS ONE 10 (4), , http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0119248 
"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=සැකිල්ල:Taxonomy/Plantae&oldid=434384" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි