සැකිල්ල:Taxonomy/Tracheophytes/Plantae

විකිපීඩියා වෙතින්

Bold ranks show taxa that will be shown in taxoboxes
because rank is principal or always_display=yes.

පූර්වජ තක්සෝන
Ancestral taxa
අධිරාජධානිය: Eukaryota [Taxonomy; edit]
(unranked): Diaphoretickes [Taxonomy; edit]
(unranked): Archaeplastida [Taxonomy; edit]
රාජධානිය: Plantae [Taxonomy; edit]
Clade: Streptophyta [Taxonomy; edit]
Clade: Embryophytes /Plantae [Taxonomy; edit]
Clade: Polysporangiophytes /Plantae [Taxonomy; edit]
Clade: Tracheophytes /Plantae [Taxonomy; edit]

Not sure why you're here? Get started with Wikipedia taxonomy.

Parent: Polysporangiophytes/Plantae [Taxonomy; edit]
Rank: clade (displays as Clade)
Link: Vascular plant|Tracheophytes(links to Vascular plant)
Extinct: no
Always displayed: yes
Taxonomic references:
Parent's taxonomic references: Kenrick, Paul & Crane, Peter R. (1997), The Origin and Early Diversification of Land Plants: A Cladistic Study, Washington, D.C.: Smithsonian Institution Press,  
Same as taxon: Tracheophyta [Taxonomy; edit]
"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=සැකිල්ල:Taxonomy/Tracheophytes/Plantae&oldid=493715" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි