සැකිල්ල:R to redirect template

විකිපීඩියා වෙතින්

When used with the "Redirect category shell" (Rcat shell) template:

Template {{Redirect category shell}} may be used to add one or more rcat templates, along with their parameters and categories, to a redirect. For more information see the documentation page below.

When used by itself:

  • an alias/shortcut (usually), or from a redirect that is the result of a page move/rename, වෙතින් මෙය යළියොමු කිරීමකිTo a redirect category (rcat) template: වෙතට a redirect category (rcat) template.
"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=සැකිල්ල:R_to_redirect_template&oldid=630411" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි