සැකිල්ල:Manichitrathazhu character map

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search
මණිචිත්‍රතාලු සහ එහි අනුවර්තනවල චරිත
මණිචිත්‍රතාලු (1993) අප්තමිත්‍රා (2004) චන්ද්‍රමුඛී (2005) රාජ්මොහොල් (2005) භූල් භුලයියා (2007)
මලයාලම් කන්නඩ දෙමළ තෙලිඟු (හඬකැවූ) බෙංගාලි හින්දි
වෛද්‍ය සනී ජෝසෆ්
(මෝහන්ලාල්)
වෛද්‍ය විජේ
(විෂ්ණුවර්ධන්)
වෛද්‍ය සරවණන්
(රජිනිකාන්ත්)
වෛද්‍ය ඊස්වර්
(රජිනිකාන්ත්)
වෛද්‍ය අග්නි
(ප්‍රොසේන්ජිත් චැටර්ජී)
වෛද්‍ය ආදිත්‍ය ශ්‍රීවාස්තව
(අක්ෂේ කුමාර්)
නකුලන්
(සුරේෂ් ගෝපි)
ර‍මේෂ්
(‍රමේෂ් අරවින්ද්)
සෙන්තිල්නාතන්
(ප්‍රභූ ගනේසන්)
කෛලාශ්
(ප්‍රභූ ගනේසන්)
සුමිත්
(අභිෂේක් චැටර්ජී)
සිද්ධාර්ත් චතුර්වේදි
(ෂයිනි අහූජා)
ගංගා
(ශෝබනා)
ගංගා
(සෞන්දර්යා)
ගංගා සෙන්තිල්නාතන්
(ජ්‍යෝතිකා)
ගංගා කෛලාශ්
(ජ්‍යෝතිකා)
දේබො‍ශ්‍රී
(අනූ චෞධරි)
ආව්නි
(විද්‍යා බාලන්)
ශ්‍රීදේවි
(විනයා ප්‍රසාද්)
සෞම්‍යා
(ප්‍රේමා)
දුර්ගා
(නයනතාරා)
දුර්ගා
(නයනතාරා)
මාලිනී
(රචනා බැනර්ජී)
රාධා
(අමීෂා පටෙල්)
උන්නිතන්
(ඉනසන්ට් වින්සන්ට්)
මුකුන්දා
(ද්වාරකිෂ්)
මුරුගේසන්
(වඩිවේලු)
බාසවයියා
(වඩිවේලු)
මාණික්
(සුභාශිෂ් මුඛර්ජී)
බාටුශංකර් උපධ්‍යාය
(පරේෂ් රාවල්)
"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=සැකිල්ල:Manichitrathazhu_character_map&oldid=406087" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි