සැකිල්ල:Plainlist

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search
ප්‍රලේඛනය අයිකොනය සැකිලි ප්‍රලේඛනය[නරඹන්න] [සංස්කරණය] [ඉතිහාසය] [විරේචනය]

Usage[සංස්කරණය]

{{Plainlist}} starts a plain, or unbulleted, list, such as:

It uses proper HTML list markup, which is more standards-compliant and more accessible than separating list items with <br />. Detailed reasons for using this template can be found at WP:UBLIST.

This template can be used with or without {{endplainlist}}. It is an alternative to {{Unbulleted list}}, which performs the same function in a more concise but less wiki-style manner.

Examples[සංස්කරණය]

{{Plainlist |
* [[cat]]
* [[dog]]
* [[horse]]
* [[cow]]
* [[sheep]]
* [[pig]]
}}
Alternative syntax
{{Plainlist}}
* [[cat]]
* [[dog]]
* [[horse]]
* [[cow]]
* [[sheep]]
* [[pig]]
{{endplainlist}}

Parameters[සංස්කරණය]

  • class – adds a CSS class to the containing div.
  • style – adds CSS style options. Complex styles should not be used in articles (per wp:deviations) but may be acceptable on user, project, and talk pages.
Example: |style=border:solid 1px silver; background:lightyellow
  • indent – indents the list by a number of standard indents (one indent being 1.6em), particularly handy for inclusion in an indented discussion thread.
Example: |indent=2

Method[සංස්කරණය]

{{Plainlist}} works by constructing a div with the CSS class "plainlist" which has the following style:

.plainlist ul {line-height:inherit; list-style:none none; margin:0}
.plainlist ul li {margin-bottom:0}

See also[සංස්කරණය]

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=සැකිල්ල:Plainlist&oldid=238469" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි