සැකිල්ල:Columns-list

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search
ප්‍රලේඛනය අයිකොනය සැකිලි ප්‍රලේඛනය[නරඹන්න] [සංස්කරණය] [ඉතිහාසය] [විරේචනය]

This template is intended to be used in a list in the article itself, rather than in a navigation template like Template:Navbox. Based on Template:Reflist, but different in that the text to be displayed is manually created rather than a list of references.

Usage[සංස්කරණය]

{{columns-list|number of columns|
text (usually a list)
}}

Note: multiple columns currently render properly only in Mozilla Firefox and other Gecko-based browsers[1] and Safari 3,[2] though the feature is included in CSS3 so it should work for a larger number of browsers in the future.[3] Internet Explorer does not currently support the column selector and version 8 is not scheduled to support it.[4]

If the number of columns is omitted, two columns will be used.

Example[සංස්කරණය]

An example would be

{{columns-list|2|
 * [[George Washington]]
 * [[John Adams]]
 * [[Thomas Jefferson]]
 * [[James Madison]]
 * [[James Monroe]]
 }}

which would render as


CSS styles can also be added after the number of columns. For example

 {{columns-list|2;width:400px;font-style:italic|
 * [[New York, I Love You]]
 * [[Hōtai Club]]
 * [[The Kon Ichikawa Story]]
 * [[Rainbow Song]]
 * [[Hana and Alice|Hana & Alice]]
 * [[All About Lily Chou-Chou]]
 * [[April Story]]
 * [[Swallowtail Butterfly (film)|Swallowtail Butterfly]]
 * [[Picnic (1996 film)|Picnic]]
 * [[Fried Dragon Fish]]
 }}

which would render as

Redirects[සංස්කරණය]

 • {{cmn}} redirects here

See also[සංස්කරණය]

References[සංස්කරණය]

 1. "CSS3 Multi-Column Thriller". 2005-12-30. Retrieved 2006-11-24.
 2. "Multi-column layout in Safari 3 and Firefox". Retrieved 2007-07-25.
 3. "CSS3 module: Multi-column layout". W3C. 2005-12-15. Retrieved 2006-11-24.
 4. "CSS Compatibility and Internet Explorer: Multi-column Layout". Microsoft Developer Network. Microsoft. Retrieved 2009-02-04.
"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=සැකිල්ල:Columns-list&oldid=361097" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි