සැකිල්ල:Flatlist

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search
ප්‍රලේඛනය අයිකොනය සැකිලි ප්‍රලේඛනය[නරඹන්න] [සංස්කරණය] [ඉතිහාසය] [විරේචනය]

Usage[සංස්කරණය]

{{Flatlist}} starts a horizontal list, such as:

The bottom margin is inherited from the current container. Normally this will be 0.5em. This template can be used with or without {{endflatlist}}.

For navigation boxes using {{navbox}}, one can set |listclass=hlist, and achieve the same styling without using this template.

Examples[සංස්කරණය]

{{flatlist |
* [[cat]]
* [[dog]]
* [[horse]]
* [[cow]]
* [[sheep]]
* [[pig]]
}}
Alternative syntax
{{flatlist}}
* [[cat]]
* [[dog]]
* [[horse]]
* [[cow]]
* [[sheep]]
* [[pig]]
{{endflatlist}}
Syntax for ordered lists
{{flatlist | class=hnum |
# [[first]]
# [[second]]
# [[third]]
# [[fourth]]
# [[fifth]]
# [[sixth]]
}}

Parameters[සංස්කරණය]

  • indent – indents the list by a number of standard indents (one indent being 1.6em), particularly handy for inclusion in an indented discussion thread.
Example: |indent=2
  • style – adds CSS style options. Complex styles should not be used in articles (per wp:deviations) but may be acceptable on user, project, and talk pages.
Example: |style=border:solid 1px silver; background:lightyellow

See also[සංස්කරණය]

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=සැකිල්ල:Flatlist&oldid=324308" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි