සැකිල්ල:2014 ෆීෆා ලෝක කුසලාන පිළිමළුන් පිටුදැකීමේ ධරය

විකිපීඩියා වෙතින්
කණ්ඩායම් 16 වටය
අර්ධ අවසන් පූර්ව වටය අර්ධ අවසන් වටය අවසන් මහා තරගය
                           
ජූනි 28 – Belo Horizonte            
  බ්‍රසීලය (දඬුවම්)  1 (3) 
ජූලි 4 – Fortaleza
  චිලි  1 (2)   
  බ්‍රසීලය  2
ජූනි 28 – Rio de Janeiro
    කෙලොම්බියාව  1  
  කෙලොම්බියාව  2
ජූලි 8 – Belo Horizonte
  උරුගුවේ  0  
  බ්‍රසීලය  1
ජූනි 30 – Brasília
    ජර්මනිය  7  
  ප්‍රංශය  2
ජූලි 4 – Rio de Janeiro
  නයිජීරියාව  0  
  ප්‍රංශය  0
ජූනි 30 – Porto Alegre
    ජර්මනිය  1  
  ජර්මනිය (අතිරේක)  2
ජූලි 13Rio de Janeiro
  ඇල්ජීරියාව  1  
  ජර්මනිය (අතිරේක)  1
ජූනි 29 – Fortaleza
    ආර්ජන්ටිනාව  0
  නෙදර්ලන්තය  2
ජූලි 5 – Salvador
  මෙක්සිකෝව  1  
  නෙදර්ලන්තය  0 (4) 
ජූනි 29 – Recife
    කොස්ටා රිකා  0 (3)   
  කොස්ටා රිකා (දඬුවම්)  1 (5) 
ජූලි 9 – São Paulo
  ග්‍රීසිය  1 (3)   
  නෙදර්ලන්තය  0 (2) 
ජූලි 1 – São Paulo
    ආර්ජන්ටිනාව (දඬුවම්)  0 (4)    තෙවැනි ස්ථානය
  ආර්ජන්ටිනාව (අතිරේක)  1
ජූලි 5 – Brasília ජූලි 12 – Brasília
  ස්විට්සර්ලන්තය  0  
  ආර්ජන්ටිනාව  1   බ්‍රසීලය  0
ජූලි 1 – Salvador
    බෙල්ජියම  0     නෙදර්ලන්තය  3
  බෙල්ජියම (අතිරේක)  2
  එක්සත් ජනපද  1  


මෙම සැකිල්ල තනා ඇත්තේ ලිපි කිහිපයක ම භාවිත වන දත්ත එකම තැනකට එක් කිරීමට ය. වෙනත් පිටු හැර 2014 ෆීෆා ලෝක කුසලාන තරගාවලියේ පිළිමළුන් පිටුදැකීමේ ධරය, සමස්ත වශයෙන් ම 2014 ෆීෆා ලෝක කුසලාන පාපන්දු තරගාවලිය පිටුවේ සහ පිළිමළුන් පිටුදැකීමේ වටයට ම අදාළ පිටුවේ දක්වා ඇත. පිටු කිහිපයක ම එකම තොරතුරු යාවත්කාල කිරීම උදෙසා මෙම සැකිල්ල අවශ්‍ය පරිදි ප්‍රතිස්ථාපනය කළ යුතු ය.