උරුගුවේ ජාතික පාපන්දු කණ්ඩායම

විකිපීඩියා වෙතින්

1930 වර්ෂයේදී පැවති පළමු ලෝක කුසලාන තරඟාවලියේ ශූරතාවය සහ 1950 ලෝක කුසලානය හිමි කරගෙන ඇත.