ජර්මානු ජාතික පාපන්දු කණ්ඩායම

විකිපීඩියා වෙතින්

1954, 1974 සහ 1990 යන වසර වලදී ලෝක පාපන්දු ශුරතාවය හිමි කරගෙන ඇත. වත්මන් ශ්‍රේණිගත කිරීම් වල අංක 2 ස්ථානයේ පසුවෙයි.