ආර්ජන්ටිනා ජාතික පාපන්දු කණ්ඩායම

විකිපීඩියා වෙතින්

1978 හා 1986 වසර වලදී ලෝක පාපන්දු ශුරතාව හිමි කර ගෙන ඇත. දකුණු ඇමෙරිකානු කලාපයේ සියලු තරඟ ජය ගනිමින් 2014 ලෝක කුසලාන තරඟාවලියට සුදුසුකම් ලබාගෙන ඇත. ආර්ජන්ටිනාව ජාත්‍යන්තර පාපන්දු ශ්‍රේණිගත කිරීමෙහි 5 වන ස්ථානයේ පසුවෙයි.