සැකිල්ල:2014 ෆීෆා ලෝක කුසලාන පාපන්දු තරගාවලිය D කාණ්ඩය

විකිපීඩියා වෙතින්
කණ්ඩායම
Pld
W
D
L
GF
GA
GD
Pts
 කොස්ටා රිකා 3 2 1 0 4 1 +3 7
 උරුගුවේ 3 2 0 1 4 4 0 6
 ඉතාලිය 3 1 0 2 2 3 −1 3
 එංගලන්තය 3 0 1 2 2 4 −2 1

මෙම සැකිල්ල තනා ඇත්තේ ලිපි කිහිපයක ම භාවිත වන දත්ත එකම තැනකට එක් කිරීමට ය. වෙනත් පිටු හැර 2014 ෆීෆා ලෝක කුසලාන තරගාවලි කාණ්ඩ සටහන්, සමස්ත වශයෙන් ම 2014 ෆීෆා ලෝක කුසලාන පාපන්දු තරගාවලිය පිටුවේ සහ එක් එක් කාණ්ඩ පිටුවල දක්වා ඇත. පිටු කිහිපයක ම එකම තොරතුරු යාවත්කාල කිරීම උදෙසා මෙම සැකිල්ල අවශ්‍ය පරිදි ප්‍රතිස්ථාපනය කළ යුතු ය.