ඉතාලි ජාතික පාපන්දු කණ්ඩායම

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

1934, 1938, 1982 සහ 2006 වසර වලදී ලෝක පාපන්දු ශුරතාවය හිමි කරගෙන ඇත. වත්මන් ශ්‍රේණිගත කිරීම් වල 9 වැනි ස්ථානයේ පසුවෙයි.