සැකිල්ල:වර්ගීකරණය/Eurosids I

විකිපීඩියා, නිදහස් විශ්වකෝෂය වෙතින්
Jump to navigation Jump to search
Lua දෝෂය: expandTemplate: template "Template:Principal rank" does not exist.
පූර්වජ තක්සෝන

Wikipedia does not yet have an article about Eurosids I. You can help by creating it. The page that you are currently viewing contains information about Eurosids I's taxonomy. Not sure why you're here? Get started with Wikipedia taxonomy.

Parent: Rosids [Taxonomy; edit]
Rank: clade (displays as Clade)
Link: Eurosids I
Extinct: no
Always displayed: no
Taxonomic references:
Parent's taxonomic references: