සැකිල්ල:තොරතුරුකොටුව ගොඩනැගිල්ල

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search
ප්‍රලේඛනය අයිකොනය සැකිලි ප්‍රලේඛනය[නරඹන්න] [සංස්කරණය] [ඉතිහාසය] [විරේචනය]

{{Infobox building}} may be used to summarize information about a building, including skyscrapers, hotels, hostels, performance venues, and shopping centers.

Usage[සංස්කරණය]

තොරතුරුකොටුව ගොඩනැගිල්ල
තොරතුරුකොටුව ගොඩනැගිල්ල
{{Infobox building
| name        = 
| native_name     = 
| native_name_lang  = 
| logo        = 
| logo_size      = 
| logo_alt      = 
| logo_caption    = 
| image        = 
| image_size     = 
| image_alt      = <!-- or | alt = -->
| image_caption    = <!-- or | caption = -->
| map_type      = 
| map_alt       = 
| map_caption     = 
| map_size      = 
| map_dot_label    = 
| map_dot_mark    = 
| relief       = 
| former_names    = 
| alternate_names   = 
| etymology      = 
| status       = 
| cancelled      = 
| topped_out     = 
| building_type    = 
| architectural_style = 
| classification   = 
| location      = 
| address       = 
| location_city    = <!-- or | location_town    = -->
| location_country  = 
| coordinates     = 
| altitude      = 
| current_tenants   = 
| namesake      = 
| groundbreaking_date = 
| start_date     = 
| stop_date      = 
| est_completion   = 
| topped_out_date   = 
| completion_date   = 
| opened_date     = 
| inauguration_date  = 
| relocated_date   = 
| renovation_date   = 
| closing_date    = 
| demolition_date   = <!-- or | destruction_date  = -->
| cost        = 
| ren_cost      = 
| client       = 
| owner        = 
| landlord      = 
| affiliation     = 
| height       = 
| architectural    = 
| tip         = 
| antenna_spire    = 
| roof        = 
| top_floor      = 
| observatory     = 
| diameter      = 
| circumference    = 
| weight       = 
| other_dimensions  = 
| structural_system  = 
| material      = 
| size        = 
| floor_count     = 
| floor_area     = 
| elevator_count   = 
| grounds_area    = 
| architect      = 
| architecture_firm  = 
| developer      = 
| engineer      = 
| structural_engineer = 
| services_engineer  = 
| civil_engineer   = 
| other_designers   = 
| quantity_surveyor  = 
| main_contractor   = 
| awards       = 
| designations    = 
| known_for      = 
| ren_architect    = 
| ren_firm      = 
| ren_engineer    = 
| ren_str_engineer  = 
| ren_serv_engineer  = 
| ren_civ_engineer  = 
| ren_oth_designers  = 
| ren_qty_surveyor  = 
| ren_contractor   = 
| ren_awards     = 
| rooms        = <!-- or | unit_count     = -->
| parking       = 
| url         = <!-- {{URL|example.com}} -->
| embed        = 
| embedded      = 
| references     = 
| footnotes      = 
}}

Record height[සංස්කරණය]

| highest_prev    =
| highest_next    =
| highest_start    =
| highest_end     =
| highest_region   =
| highest_reflabel  =

Hotels, hostels, shopping centers, and performance venues[සංස්කරණය]

Seating
| seating_type    =
| seating_capacity  =
Stores
| number_of_stores  =
| number_of_anchors  =
Hotels and hostels
| hotel_chain     =
| affiliation     =
| number_of_rooms   =
| number_of_suites  =
| number_of_restaurants =
| number_of_bars   =
| facilities     =

Use as a child template[සංස්කරණය]

The embed parameter is used when embedding this infobox into another (see the Template:Infobox documentation which explains embedding and subboxes).

{{Infobox ABC
| name    =
| <!-- etc. -->
| embedded  = <!-- or module= -->
 {{Infobox building
 | embed = yes
 | <!-- etc. -->
 }}
}}

Embedding other templates[සංස්කරණය]

The embedded parameter is used for embedding other templates into this infobox (see Wikipedia:Infobox modules).

{{Infobox building
| name =
| <!-- etc. -->
| embedded =
 {{Infobox ABC
 | embed = yes <!-- or child=yes or subbox=yes-->
 | <!-- etc. -->
 }}
}}

Examples[සංස්කරණය]

Example 1[සංස්කරණය]

Law Courts of Brussels
Palais de justice de Bruxelles
Justitiepaleis van Brussel
Building with central cupola and wings with Greek-style columns
Main façade of the Law Courts of Brussels
Lua දෝෂය in Module:Location_map at line 502: Unable to find the specified location map definition: "Module:Location map/data/Belgium" does not exist.
Location within Belgium
සාමාන්‍ය තොරතුරු
ගෘහනිර්මාණ ශෛලියEclectic, neoclassical
පිහිටීමBrussels, Belgium
රටBelgium
ඛණ්ඩාංක50°50′12″N 4°21′6″E / 50.83667°N 4.35167°E / 50.83667; 4.35167
උන්නතාංශය2 m (7 ft)
වර්තමාන නිවැසියන්Belgian court
ඉදිකිරීම් ආරම්භ වූයේ31 October 1866
උත්සවාකාරයෙන් ඇරඹීම15 October 1883
පිරිවැය45 million Belgian franc
අනුග්‍රාහකයාBelgian government
හිමිකරුBelgian government
උස142 m (466 ft)
මිනුම්
විෂ්කම්භය160 m × 150 m (525 ft × 492 ft)
තාක්ෂණික තොරතුරු
මහල් වර්ගඵලය260,000 m2 (2,800,000 sq ft)
සැලසුම සහ ඉදිකිරීම
ගෘහනිර්මාණ ශිල්පියාJoseph Poelaert
වෙබ්අඩවිය
example.com
{{Infobox building
| name        = Law Courts of Brussels
| native_name     = {{lang|fr|Palais de justice de Bruxelles}}<br />{{lang|nl|Justitiepaleis van Brussel}}
| image        = Justitiepaleis1.jpg
| image_size     = <!-- omitted to display at user's default size -->
| alt         = Building with central cupola and wings with Greek-style columns
| caption       = Main façade of the Law Courts of Brussels
| former_names    = 
| alternate_names   =
| map_type      = Belgium
| map_alt       = 
| map_caption     = Location within Belgium
| building_type    = 
| architectural_style = [[Eclecticism in art|Eclectic]], [[Neoclassical architecture|neoclassical]] 
| structural_system  = 
| cost        = 45 million [[Belgian franc]]
| location      = [[Brussels]], [[Belgium]]
| client       = Belgian government
| owner        = [[Belgian federal government|Belgian government]]
| current_tenants   = Belgian court
| landlord      = 
| location_country  = Belgium
| coordinates     = {{coord|50|50|12|N|4|21|6|E}}
| altitude      = {{convert|2|m|ft|0|abbr=on}}
| start_date     = 31 October 1866
| completion_date   = 
| inauguration_date  = 15 October 1883
| demolition_date   = 
| height       = {{convert|142|m|ft|abbr=on}}
| diameter      = {{convert|160|x|150|m|ft|0|abbr=on}}
| other_dimensions  = 
| floor_count     = 
| floor_area     = {{convert|260000|m2|sqft|abbr=on}}
| architect      = [[Joseph Poelaert]]
| structural_engineer = 
| services_engineer  = 
| civil_engineer   = 
| other_designers   = 
| quantity_surveyor  = 
| main_contractor   =
| awards       =
| parking       =
| url         = {{URL|example.com}}
| references     = 
}}

Example 2: embedded templates[සංස්කරණය]

Deming Armory
The red-brick front facade of the Deming Armory
Deming Armory in 2009
පැරණි නම්State Armory
විකල්ප නම්Deming Luna Mimbres Museum
සාමාන්‍ය තොරතුරු
තත්ත්වයUsed as a museum
ප්‍රභේදයGovernment armory
ගෘහනිර්මාණ ශෛලියCastellated style
ලිපිනය301 South Silver
නගරයDeming, New Mexico
රටUnited States
වර්තමාන නිවැසියන්Deming Luna Mimbres Museum
ඉදිකිරීම් ආරම්භ වූයේ1915
සමාප්තිය1916
අනුග්‍රාහකයාUnited States Department of the Army
හිමිකරුLuna County Historical Society, Inc. (current)
මිනුම්
වෙනත් මිනුම්50 feet (15 m) across x 132 feet (40 m) deep
සැලසුම සහ ඉදිකිරීම
ගෘහනිර්මාණ ශිල්පියාHenry C. Trost
ගෘහනිර්මාණ ආයතනයTrost & Trost
ප්‍රධාන කොන්ත්‍රාත්කරුW. W. Barracks
Deming Armory
Coordinates:32°16′00″N 107°45′24″W / 32.26667°N 107.75667°W / 32.26667; -107.75667
Architect:Henry C. Trost
Governing body:Luna County Historical Society, Inc.
NRHP Reference#:83001624
Added to NRHP:April 21, 1983
Official nameDeming Armory
DesignatedJanuary 20, 1978
Reference no.584
{{Infobox building
| name        = Deming Armory
| image        = Deming Luna Mimbres Museum.jpg
| image_size     = 250px <!-- fixed size instead of user's default size -->
| image_alt      = The red-brick front facade of the Deming Armory
| image_caption    = Deming Armory in 2009
| former_names    = State Armory
| alternate_names   = Deming Luna Mimbres Museum
| status       = Used as a museum
| building_type    = Government [[Armory (military)|armory]]
| architectural_style = [[Castellated]] style
| address       = 301 South Silver
| location_town    = Deming, New Mexico
| location_country  = United States
| current_tenants   = Deming Luna Mimbres Museum
| start_date     = 1915
| completion_date   = 1916
| client       = United States Department of the Army 
| owner        = Luna County Historical Society, Inc. (current)
| other_dimensions  = {{convert|50|ft}} across x {{convert|132|ft}} deep
| architect      = Henry C. Trost
| architecture_firm  = Trost & Trost
| main_contractor   = W. W. Barracks
| embedded      = 
 {{Infobox NRHP
 | embed = yes
 | name = Deming Armory
 | coordinates = {{coord|32|16|00|N|107|45|24|W|display=inline}}
 | locmapin = New Mexico
 | map_alt = Located in New Mexico, in the southwest portion of the state
 | map_caption = Location in New Mexico
 | architect = Henry C. Trost
 | governing_body = Luna County Historical Society, Inc.
 | refnum = 83001624
 | added = April 21, 1983
 }}
 {{Designation list
 | embed = yes
 | designation1 = USNM
 | designation1_offname = Deming Armory
 | designation1_date = January 20, 1978
 | designation1_number = 584
 }}
}}

Parameters[සංස්කරණය]

Field Name Required Description Values
name yes Name of building wikitext
native_name no Name of building in native language wikitext
native_name_lang no ISO 639-2 code use ISO 639-2 code, e.g. "fr" for French. If there is more than one native name, in different languages, enter those names using {{lang}}, instead.
etymology no Thing (event, person, etc.) the building was named after
status no useful to show the construction status of new buildings. The keywords to the right can be used to produce the appropriate colored status:
 • "built", "completed", "finished" or "complete" = Complete
 • "destroyed" = Destroyed
 • "demolished" = Demolished
 • "on hold" = On hold
 • "incomplete", "unfinished" or "under construction" = Under construction
 • "cancelled", "canceled", or "never built" = Never built
 • "topped out" or "topped-out" = Topped-out
 • "planned" or "proposed" = Proposed
 • "approved" = Approved
 • Note, if anything else is included in this field, like reference tags, the color coded status will not be displayed.
image no Image of the building filename
image_size no The image width in pixels. If not specified, the image uses frameless with upright=1.1 which displays it at approximately 110% of the user's default thumbnail size (for most users the image will display at 240px; for logged-in users who have changed the setting at Special:Preferences the displayed image could range from 130px to 440px). See also: Module:InfoboxImage, WP:AUTOSIZE, WP:EIS, WP:IMGSIZE, and MOS:IMGSIZE number (with or without "px")
image_alt
alt
no Alt text for image, see WP:ALT text
image_caption
caption
no Caption for image wikitext (can contain links)
location no Location of the building wikitext (can contain links), e.g., [[Joondalup, Western Australia]], [[Australia]], [[Las Vegas Strip]]
address no Address of the building The address can be different from the location, especially when it is only a mailing address and does not represent the actual physical location. Generally address should be used except when the location and address are different.
location_town no Settlement where the building is located wikitext (can contain links)
location_country no Country where the building is located wikitext (can contain links)
coordinates no Geographic coordinates of location See map and coordinates for details
groundbreaking_date no Date of the formal ground breaking, if any E.g.; 25 January 2007
start_date no Date building construction started E.g.; 25 January 2007
stop_date no Date building construction stopped or halted E.g.; 25 January 2007
completion_date no Completion date of construction if know E.g.; 25 January 2007
opened_date no Date of opening E.g.; {{Start date|2007|01|25}}
relocated_date no Date of relocation E.g.; 25 January 2007
inauguration_date no Inauguration date if know E.g.; 25 January 2007
demolition_date no Date building was demolished E.g.; 25 January 2007
destruction_date no Date building was destroyed, generally by a natural event or war E.g.; 25 January 2007
architect no Name of original architect wikitext (can contain links)
landlord no Name of current landlord wikitext (can contain links)
owner no Name(s) of current owner(s) wikitext (can contain links)
cost no Construction cost wikitext (can contain links)
height no Generic height parameter For best practice, use {{convert}} in this field.
architectural no CTBUH height to the top of the building For best practice, use {{convert}}.
tip no CTBUH height to the tip of the building For best practice, use {{convert}}.
top_floor no CTBUH height to the floor level of the highest floor For best practice, use {{convert}}.
roof no CTBUH height to the top of the roof For best practice, use {{convert}}.
observatory no Height of observation deck For best practice, use {{convert}}.
antenna_spire no Height of highest point of antenna tower For best practice, use {{convert}}.
floor_area no Gross floor area of the building, expressed as a numerical value For best practice, use {{convert}}.
floor_count no Number of floors expressed as a numerical value
seating_type no
seating_capacity no Numbers of seats available
grounds_area no Area of associated land, in hectares, square metres or equivalent. Use {{Convert}} if appropriate
awards no Listed awards should meet the notability criteria for its own non-redirect article in the English Wikipedia. Red-linked entries are acceptable if the award's notability is verifiable, and it is reasonable to expect an article could be forthcoming in the future. This standard prevents the infobox award section from becoming an indiscriminate list.
ren_awards no Listed renovation awards should meet the notability criteria for its own non-redirect article in the English Wikipedia. Red-linked entries are acceptable if the award's notability is verifiable, and it is reasonable to expect an article could be forthcoming in the future. This standard prevents the infobox award section from becoming an indiscriminate list.
parking no Information on the building's parking facilities (e.g. number of spaces or lots)
url no URL {{URL|url.com.au}}
embed no Embed this infobox into another by using embed=yes
embedded no Other templates to be embedded in this infobox. Templates with such capability include {{Designation list}} and {{Infobox NRHP}} (see Category:Embeddable templates). the code of the embedded template
references no Footnotes and citations for information within infobox wikitext (can contain links)

Notes: Do not link to the same article more than once in the infobox.

highest_region no
highest_reflabel no Override the default reference label 'talleststatus', pointing to the reference marked with {{note label|thatlabel}}.
highest_prev no
highest_start no
highest_end no
highest_next no

Height parameters[සංස්කරණය]

The following parameters are provided for the height of buildings. They include parameters corresponding to methods used by the Council on Tall Buildings and Urban Habitat (CTBUH) to measure the height of tall buildings. CTBUH heights are measured from the level of the lowest, significant, open-air, pedestrian entrance of the building.

Specify |height= with no other height-related parameters, or leave |height= blank and fill in one or more of the other parameters below. Use of |height= along with one of the other parameters below will place the page in Cat:Building using deprecated parameters.

Parameter Description
height Generic height parameter
architectural (CTBUH) Height to the top of the building, inclusive of spires but excluding items such as flagpoles and antennae. This is the most commonly cited CTBUH measurement.
tip (CTBUH) Height to the highest point of the building, including antennae, flagpoles, and technical equipment.
top_floor (CTBUH) Height to the floor level of the highest floor that is occupied by building users on a consistent basis.
roof (CTBUH) Height to top of roof. This category was removed from CTBUH criteria in 2009, but is included for historical data.
observatory Height of observation deck.
antenna_spire Height of the highest point of structures such as antenna towers.

Map and coordinates[සංස්කරණය]

The coordinates= parameter is used to display coordinates in the infobox, and optionally at the top of the page; use the {{coord}} template.

{{Infobox building
...
| coordinates     = <!-- Use the {{Coord}} template. -->
| map_type      = <!-- Location name used for Template:Location map -->
| map_alt       = <!-- Alternative text for map image, see WP:ALT for details -->
| map_caption     = <!-- Text to be displayed below map; for no caption enter "map_caption="; if the parameter is omitted then the caption will be "Marker text (location map name)" -->
| relief       = <!-- Any non-blank value (yes, 1, etc.) will cause the template to display a relief map image, where available. -->
| map_dot_label    = <!-- Text to display on the map -->
| map_dot_mark    = <!-- Pin color for use on the map -->
...
}}

Map type[සංස්කරණය]

A list of templates containing maps that may be used can be found at:

A list of modules containing maps that may be used can be found at:

Microformat[සංස්කරණය]

The HTML mark up produced by this template includes an hCard microformat, which makes the place-name and location parsable by computers, either acting automatically to catalogue article across Wikipedia, or via a browser tool operated by a person, to (for example) add the subject to an address book. Within the hCard is a Geo microformat, which additionally makes the coordinates (latitude & longitude) parsable, so that they can be, say, looked up on a map, or downloaded to a GPS unit. For more information about the use of microformats on Wikipedia, please see the microformat project.

hCard uses HTML classes including:

 • "adr"
 • "county-name"
 • "fn"
 • "label"
 • "locality"
 • "nickname"
 • "note"
 • "org"
 • "region"
 • "street-address"
 • "vcard"

Geo is produced by calling {{coord}}, and uses HTML classes:

 • "geo"
 • "latitude"
 • "longitude"

Please do not rename or remove these classes.

When giving coordinates, please don't be overly precise.

TemplateData[සංස්කරණය]

This is the TemplateData documentation for this template used by VisualEditor and other tools.

TemplateData for තොරතුරුකොටුව ගොඩනැගිල්ල

This template may be used to summarise information about a building. See template documentation for more information.

Template parameters

This template prefers block formatting of parameters.

ParameterDescriptionTypeStatus
namename

Name of building

Stringoptional
Native namenative_name

Name of building in native language

Stringoptional
Native name languagenative_name_lang

ISO 639-2 code

Stringoptional
Former namesformer_names

Former names

Stringoptional
Alternate namesalternate_names

Alternate names

Stringoptional
statusstatus

useful to show the construction status of new buildings. The keywords to the right can be used to produce the appropriate colored status:

Stringoptional
imageimage

Image of the building

Stringoptional
Image textimage_alt

Text to display if image cannot be shown

Stringoptional
Image sizeimage_size

Image size

Numberoptional
captioncaption

Caption for image

Stringoptional
locationlocation

Location of the building

Stringoptional
addressaddress

Address of the building

Stringoptional
location_townlocation_town

Settlement where the building is located

Stringoptional
location_countrylocation_country

Country where the building is located

Stringoptional
iso_regioniso_region

ISO region code where the building is located

Stringoptional
coordinates_formatcoordinates_format

coordinates_format

Stringoptional
latitude (decimal)latitude

latitude

Stringoptional
longitude (decimal)longitude

longitude

Stringoptional
coordinatescoordinates

coordinates

Stringoptional
Latitude degreeslatd

Geographic coordinates of location.

Stringoptional
Latitude minuteslatm

Geographic coordinates of location

Stringoptional
Latitude secondslats

Geographic coordinates of location

Stringoptional
Latitude N/SlatNS

Geographic coordinates of location

Stringoptional
Longitude degreeslongd

Geographic coordinates of location

Stringoptional
Longitude minuteslongm

Geographic coordinates of location

Stringoptional
Longitude E/WlongEW

Geographic coordinates of location

Stringoptional
coordinates_displaycoordinates_display

Option for {{coord}}

Stringoptional
groundbreaking_dategroundbreaking_date

Date of the formal ground breaking, if any

Stringoptional
start_datestart_date

Date building construction started

Stringoptional
stop_datestop_date

Date building construction stopped or halted

Stringoptional
completion_datecompletion_date

Completion date of construction if know

Stringoptional
opened_dateopened_date

Date of opening

Stringoptional
inauguration_dateinauguration_date

Inauguration date if know

Stringoptional
demolition_datedemolition_date

Date building was demolished

Stringoptional
destruction_datedestruction_date

Date building was destroyed, generally by a natural event or war

Stringoptional
architectarchitect

Name of original architect

Stringoptional
landlordlandlord

Name of current landlord

Stringoptional
ownerowner

Name(s) of current owner(s)

Stringoptional
costcost

Construction cost

Stringoptional
floor_areafloor_area

Gross floor area of the building, expressed as a numerical value

Stringoptional
top_floortop_floor

Number of the highest floor expressed as a numerical value

Stringoptional
floor_countfloor_count

Number of floors expressed as a numerical value

Stringoptional
awardsawards

listed awards should meet the&nbsp;notability criteria&nbsp;for its own non-redirectarticle in the English Wikipedia.&nbsp;Red-linked entries&nbsp;are acceptable if the award's notability is&nbsp;verifiable, and it is reasonable to expect an article could be forthcoming in the future. This standard prevents the infobox award section from becoming an&nbsp;indiscriminate list.

Stringoptional
ren_awardsren_awards

listed awards should meet the&nbsp;notability criteria&nbsp;for its own non-redirectarticle in the English Wikipedia.&nbsp;Red-linked entries&nbsp;are acceptable if the award's notability is&nbsp;verifiable, and it is reasonable to expect an article could be forthcoming in the future. This standard prevents the infobox award section from becoming an&nbsp;indiscriminate list.

Stringoptional
parkingparking

parking

Stringoptional
urlurl

URL

Stringoptional
embedembed

Embed this infobox into another by using embed=yes

Stringoptional
embeddedembedded

Other templates to be embedded in this infobox. Templates with such capability include {{Designation list}} and {{Infobox NRHP}}

Stringoptional
referencesreferences

Footnotes and citations for information within infobox

Stringoptional
highest_regionhighest_region

no description

Stringoptional
highest_reflabelhighest_reflabel

Override the default reference label 'talleststatus', pointing to the reference marked with&nbsp;{{note label|thatlabel}}.

Stringoptional
highest_prevhighest_prev

no description

Stringoptional
highest_starthighest_start

no description

Stringoptional
highest_endhighest_end

no description

Stringoptional
highest_nexthighest_next

no description

Stringoptional
map_typemap_type

map_type

Stringoptional
map_altmap_alt

Text to display if the map image cannot be shown

Stringoptional
Map captionmap_caption

map caption

Stringoptional
Map dot labelmap_dot_label

Text to display on the map

Stringoptional
Map dot markmap_dot_mark

Pin color for use on the map. See [[:Commons:Category:Map pointers, dotset 1]].

Stringoptional
reliefrelief

relief

Stringoptional
altitudealtitude

altitude

Stringoptional
building_typebuilding_type

building_type

Stringoptional
architectural_stylearchitectural_style

architectural_style

Stringoptional
structural_systemstructural_system

structural_system

Stringoptional
ren_costren_cost

ren_cost

Stringoptional
clientclient

client

Stringoptional
current_tenantscurrent_tenants

current_tenants

Stringoptional
renovation_daterenovation_date

renovation_date

Stringoptional
heightheight

height

Stringoptional
architecturalarchitectural

architectural

Stringoptional
tiptip

tip

Stringoptional
antenna_spireantenna_spire

antenna_spire

Stringoptional
roofroof

roof

Stringoptional
observatoryobservatory

observatory

Stringoptional
other_dimensionsother_dimensions

other_dimensions

Stringoptional
seating_typeseating_type

seating_type

Stringoptional
seating_capacityseating_capacity

seating_capacity

Stringoptional
elevator_countelevator_count

elevator_count

Stringoptional
architecture_firmarchitecture_firm

architecture_firm

Stringoptional
structural_engineerstructural_engineer

structural_engineer

Stringoptional
services_engineerservices_engineer

services_engineer

Stringoptional
civil_engineercivil_engineer

civil_engineer

Stringoptional
other_designersother_designers

other_designers

Stringoptional
quantity_surveyorquantity_surveyor

quantity_surveyor

Stringoptional
main_contractormain_contractor

main_contractor

Stringoptional
designationsdesignations

designations

Stringoptional
ren_architectren_architect

Architect for the building's renovation

Stringoptional
ren_firmren_firm

Company that renovated the building

Stringoptional
ren_str_engineerren_str_engineer

Structural engineer for the building's renovation

Stringoptional
ren_serv_engineerren_serv_engineer

Service engineer for the building's renovation

Stringoptional
ren_civ_engineerren_civ_engineer

Civil engineer for the building's renovation

Stringoptional
ren_oth_designersren_oth_designers

Other designers for the building's renovation

Stringoptional
ren_qty_surveyorren_qty_surveyor

Quantity surveyor for the building's renovation

Stringoptional
roomsrooms

How many rooms the building has

Numberoptional

Tracking categories[සංස්කරණය]