සරසවිය හොඳම සහය නිළිය සම්මානය

විකිපීඩියා වෙතින්
වසර නිළිය චිත්‍රපටය
2008 මාලිනී ෆොන්සේකා අබා
2007 චාන්දනී සෙනෙවිරත්න උප්පලවණ්ණා
2006 ගයනි ගිසන්‍තිකා අම්මාවරුනේ
2005 කෞශල්‍යා ප්‍රනාන්දු සුළඟ එනු පිණිස
2004 ග්‍රේස් ආරියවිමල් ගිනි කිරිල්ලී
2003 වසන්‍ති චතුරානි වෑකන්ද වලව්ව
2002 අයිරංගනි සේරසිංහ සුදු සෙවනැලි
2001 සංගීතා වීරරත්න කිනිහිරියා මල්
2000