සරසවිය හොඳම ගී පද රචනය සම්මානය

විකිපීඩියා වෙතින්
වසර ගායකයා චිත්‍රපටිය
2004 ලූෂන් බුලත්සිංහල රන් දිය දහර
2003