කුසල් සහ අකුසල්

විකිපීඩියා වෙතින්
(සංවර ශීලය වෙතින් යළි-යොමු කරන ලදි)
Jump to navigation Jump to search
Dharma Wheel.svg ත්‍රිපිටකය/බුදු දහම වෙනස් කළ නොහැක. පහසුවෙන් වෙනස් කළ හැකි විකිපීඩියාව හරහා ත්‍රිපිටක ධර්මයට හානි විය/කළ හැක.

මුල් ත්‍රිපිටකය ලබා දෙන මූලාශ්‍ර හා වෙනත් විශ්වාසවන්ත අඩවිවලට බාහිර යොමු, ත්‍රිපිටක දහම් පිළිබඳ අදහස් හා සාකච්ඡා පමණක් විකිපීඩියාවට එක් කරමු.
බුද්ධ ධර්මය හැදෑරීමට විකිපීඩියාව භාවිත නොකරමු.

ත්‍රිපිටක ධර්ම කරුණු නිර්මලව ම මතු පරපුරට උරුම කරමු!

අකුසල් මූල

 1. ලෝභෂ්ෂ්ක්ක්ව්ස
 2. ද්වේශ
 3. මෝහ

කුසල් මූල[සංස්කරණය]

 1. අලෝභ
 2. අද්වේශ
 3. අමෝහ

දස අකුසල්[සංස්කරණය]

 • පාණාතිපාතය (ප්‍රාණඝාතය)
 • අදත්තාදානය (අයිතිනැතිදේ ගැනීම)
 • කාමමිත්‍යාචාරය (කාමයේ වරදවා හැසිරීම)
 • මුසාවාදය (මුලාකිරීම)
 • පිශුනාවාචය (භේදකිරීම)
 • පරුෂාවාචය (පරුෂ වචන)
 • සම්ඵප්ප්‍රලාපය (හිස්දේ කීම)
 • අභිධ්‍යාව (අන්සතු වස්තු තමාගේ වේවායි සිතීම)
 • ව්‍යාපාදය (අන්‍යයෝ නැසේවායි සිතීම)
 • මිථ්‍යාදෘෂ්ඨිය

දස කුසල්[සංස්කරණය]

දස අකුසලයෙන් වැලකීම දස කුසල් නම්වේ. දස කුසල් සම්පාදනය සංවර ශීලය නම්වේ.

 • පාණාතිපාතය නොකිරීම
 • අදත්තාදානය නොකිරීම
 • කාමමිත්‍යාචාරය නොකිරීම
 • මුසාවාදය නොකිරීම
 • පිශුනාවාචය නොකිරීම
 • පරුෂාවාචය නොකිරීම
 • සම්ඵප්ප්‍රලාපය නොකිරීම
 • අභිධ්‍යාව නොමැතිවීම
 • ව්‍යාපාදය නොමැතිවීම
 • මිථ්‍යාදෘෂ්ඨිය නොමැතිවීම

පාණාතිපාතය[සංස්කරණය]

අදත්තාදානය[සංස්කරණය]

කාමමිත්‍යාචාරය[සංස්කරණය]

පහසක් දැනෙන අවස්ථාවක එය කය හා සම්බන්ධ වීම කාමමිත්‍යාචාරය නමින් හැඳින්වේ. මේ කාම මිත්‍යාචාර අකුසලය සම්පූර්ණ වීමට අංග හතරක් සම්පූර්ණ විය යුතුය. ඒවා නම්

තමාට හිමි නොවූ කාම වස්තුවක් වීම. සේවණය කිරීමේ චේතනාව සේවණය සඳහා උපක්‍රම යෙදීම එය සිතින් ඉවසීම

මුසාවාදය[සංස්කරණය]

පිශුනාවාචය[සංස්කරණය]

පරුෂාවාචය[සංස්කරණය]

සම්ඵප්ප්‍රලාපය[සංස්කරණය]

අභිධ්‍යාව[සංස්කරණය]

ව්‍යාපාදය[සංස්කරණය]

මිථ්‍යාදෘෂ්ඨිය[සංස්කරණය]

ආශ්‍රිත ලිපි[සංස්කරණය]

බාහිර යොමු[සංස්කරණය]

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=කුසල්_සහ_අකුසල්&oldid=485063" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි