ශ්‍රී ලංකාවේ සිවිල් යුද්ධයෙහි ඉන්දියානු මැදිහත්වීම

විකිපීඩියා වෙතින්
ශ්‍රී ලංකාවේ සිවිල් යුද්ධයෙහි ඉන්දියානු මැදිහත්වීම
ශ්‍රී ලංකාවේ සිවිල් යුද්ධය හි කොටසකි
දිනය1987 - 24 මාර්තු 1990
පිහිටුම
ප්‍රතිඵලය ඉසාසාහ ශ්‍රී ලංකාවෙන් ඉවත් කර ගැනුම, සිවිල් යුද්ධය දිගටම පැවතීම. ශ්‍රී ලංකා රජයට උපායශීලී ජයග්‍රහණය.
යුද්ධාවතීරයන්
Flag of India.svg ඉන්දියානු සාම සාධක හමුදාව
Emblem of Sri Lanka.svg ශ්‍රී ලංකාවෙහි යුද්ධ හමුදාව
දෙමළ ඊළාම් විමුක්ති කොටි සංවිධානය (දෙඊවිකො)
ආඥාපතියන් සහ නායකයන්
ඉන්දියාව රජීව් ගාන්ධි
ඉන්දියාව වී පී සිං
ඉන්දියාව මේජර් ජනරාල් හර්කිරාට් සිං
ඉන්දියාව මේජර් ජනරාල් අශෝක් කේ. මෙහ්ටා
වේළුපිල්ලේ ප‍්‍රභාකරන්
අපාතිකයන් සහ හානි
ඉසාසාහ: 1,000+ මිය ගියෝය
ශ්‍රී ලංකාව: 26 මිය ගියෝය; 578 තුවාල ලදහ
දෙඊවිකො: 8000+ මිය ගියෝය