ශ්‍රී ලාංකික දෙමල ජාතිකවාදය

විකිපීඩියා වෙතින්
මෙම ලිපිය සිංහල බසින් වැඩිදියුණු කළයුතුව ඇත.
ඔබ මෙම මාතෘකාව පිලිබඳව දැනුවත්නම්, අලුත් කරුණු එක්කිරීමට හෝ සංස්කරණයට දායකවන්න.

ශ්‍රිලංකා උතුරු සංග්‍රාමය අරම්භ විමට හේතුව