ශ්‍රී ලංකාවේ සබරගමුව පළාතේ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාස

විකිපීඩියා, නිදහස් විශ්වකෝෂය වෙතින්
Jump to navigation Jump to search
Divisional Secretariats of Sri Lanka

ශ්‍රී ලංකාවේ සබරගමුව පළාතේ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාස 28 කි. එ රත්නපුර දිස්ත්‍රික්කයේ 17 ක් සහ කෑගල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ 11 ක් ලෙසය.

රත්නපුර දිස්ත්‍රික්කය[සංස්කරණය]

කෑගල්ල දිස්ත්‍රික්කය[සංස්කරණය]

ආශ්‍රිත ලිපි[සංස්කරණය]

බාහිර සබැදි[සංස්කරණය]