ශ්‍රී ලංකාවේ ඌව පළාතේ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාස

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search
Divisional Secretariats of Sri Lanka

ශ්‍රී ලංකාවේ ඌව පළාතේ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාස ගණන 26කි. එ බදුල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ 15ක් සහ මොණරාගල දිස්ත්‍රික්කයේ 11ක් ලෙසය.

බදුල්ල දිස්ත්‍රික්කය[සංස්කරණය]

මොණරාගල දිස්ත්‍රික්කය[සංස්කරණය]

ආශ්‍රිත ලිපි[සංස්කරණය]

බාහිර සබැදි[සංස්කරණය]