ශ්‍රී ලංකාවේ උතුරු මැද පළාතේ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාස

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search
Divisional Secretariats of Sri Lanka

ශ්‍රී ලංකාවේ උතුරු මැද පළාතේ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාස 30 කි. එ අනුරාධපුර දිස්ත්‍රික්කයේ 23 සහ පොළොන්නරුව දිස්ත්‍රික්කයේ 7 ක් ලෙසය.


අනුරාධපුර දිස්ත්‍රික්කය[සංස්කරණය]

පොළොන්නරුව දිස්ත්‍රික්කය[සංස්කරණය]


ආශ්‍රිත ලිපි[සංස්කරණය]

බාහිර සබැදි[සංස්කරණය]