ලංකාපුර ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසය

විකිපීඩියා වෙතින්
ලංකාපුර ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසය
ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසය
රට ශ්‍රී ලංකාව
පළාතඋතුරු මැද පළාත
දිස්ත්‍රික්කයපොළොන්නරුව දිස්ත්‍රික්කය
වේලා කලාපශ්‍රී ලංකාවේ සම්මත වේලාව (UTC+5:30)

ලංකාපුර ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසය යනු, ශ්‍රී ලංකාවේ, උතුරු මැද පළාතේ, පොළොන්නරුව දිස්ත්‍රික්කයේ, පිහිටි ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයකි.

ජනගහනය[සංස්කරණය]

ග්‍රාම නිළධාරි වසම්[සංස්කරණය]

126, තල්පොත 127, බෞද්ධාර්ථගම 128, ලංකාපුර 129, වීරපුර 130, රිෆායිපුර 131, ඕනෑගම මුස්ලිම් ගම 132, තඹාල 133, අල්හිලාල්පුර 134, සංඝබොධිගම 135, පුල්ස්තිගම 136, නෙළුම්පුර 136ඒ, ජයපුර 137, සුංගාවිල 138, ජයබිම 139, පටුණුගම 140, අභයපුර 141, සෝමපුර 142, කෑගලුගම 143, දෙබරැල්ල 144, සේනානායකපුර 145, ගැමුණුපුර 146, හිඟුරක්දමන 147, ගල්අමුණ 148, පන්සල්ගොඩැල්ල 149, වැලිඇල 150, මහකිරිමැටිය 151, බුද්ධයාය 152, මුණසිරිගම

ආර්ථිකය[සංස්කරණය]

ප්‍රාදේශීය ලේකම්වරුන්[සංස්කරණය]

ආශ්‍රිත ලිපි[සංස්කරණය]

මූලාශ්‍ර[සංස්කරණය]