විජය (බහුරුත්හරණය)

විකිපීඩියා වෙතින්

විජය යන්නෙන් පහත දෑ අදහස් විය හැක:

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=විජය_(බහුරුත්හරණය)&oldid=624716" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි