සාකච්ඡාව:භූගෝලීය ඛණ්ඩාංක පද්ධතිය

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

මෙම ලිපිය බොහෝ ලිපි හා සැකිලි වලට සම්බන්ධ බව පෙනේ. මෙය මැකුවොත් කුමක් වෙයිද? --- නන්දිමිතුරු 17:46, 8 ජූනි 2010 (යූටීසී)

Please refer this for evidence of what links to this article-- නන්දිමිතුරු 17:50, 8 ජූනි 2010 (යූටීසී)
Coordinate යන්නට සිංහල වචනය සමකක්ෂ නොවේ. ඛණ්ඩාංක යන්නයි. --- ශ්වෙත (talk) 13:32, 15 අගෝස්තු 2011 (යූටීසී)