පෙයුරෙයුලාඃ සුල්තාන් රාජ්‍යය

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search
Kesultanan Peureulak
840–1292 Blank.png
Capital පෙයුරෙයුලාඃ
Language(s) මැලේ
Religion ඉස්ලාම්
Government රාජාණ්ඩුව
සුල්තාන්
 - 860–864 සුල්තාන් අලාවුද්දීන් සෛයිද් මවුලානා අබ්දුල් අසීස් ෂාහ්
 - 1267–1292 සුල්තාන් මහ්දූම් අලාවුද්දීන් මලික් අබ්දුල් අසීස් ජොහාන් බැර්දෞලත්
History
 - Established 840
 - සමුද්‍ර පසායිහි කොටසක් වීම 1292
ගොනුව:PeureulakMap.JPG
පෙයුරෙයුලාඃ රාජ්‍යයේ පිහිටීම
මෙය ඉන්දුනීසියානු ඉතිහාසයේ
කොටසකි
History of Indonesia.png
තවත් බලන්න:
කාලරේඛාව

ඉතිහාසයට පෙර
ජාවා මානවයා (1,000,000 BP)
ෆ්ලෝරස් මානවයා (94,000 - 12,000 BP)
බුනි සංස්කෘතිය (ක්‍රි.පූ. 400)
පෞරාණික රාජධානි
කුතායි (300 ගණන්)
තරුමානගාරා (358-669)
කලිංග (500-600 ගණන්)
මැලායු (600 ගණන්)
ශ්‍රී විජය (600–1200 ගණන්)
සෛලේන්‍ද්‍ර (800–900 ගණන්)
සුණ්ඩා (669-1579)
මැඩාං (752-1006)
බාලි (914-1908)
කහූරිපාන් (1006-1045)
කේඩිරි (1045-1221)
ධර්‍මාශ්‍රය (1183-1347)
සිංහසාරි (1222-1292)
මජාපාහිත් (1293-1500)
මුස්ලිම් රාජ්‍යයන් බිහිවීම
ඉස්ලාමයේ පැතිරීම (1200-1600)
තෙර්නාතේ සුල්තාන් රාජ්‍යය (1257-1914)
සමුද්‍ර පසායි සුල්තාන් රාජ්‍යය (1267-1521)
පගාරුයුං රාජධානිය (1347-1833)
බෘෘනයි සුල්තාන් රාජ්‍යය (1368-1888)
මලාකා සුල්තාන් රාජ්‍යය (1400-1511)
සූලූ සුල්තාන් රාජ්‍යය (1405-1851)
චිරබෝන් සුල්තාන් රාජ්‍යය (1445-1677)
ඩෙමාඃ සුල්තාන් රාජ්‍යය (1475-1548)
අචේහ් සුල්තාන් රාජ්‍යය (1496-1903)
බන්තන් සුල්තාන් රාජ්‍යය (1526-1813)
කලිඥාමාත් සුල්තාන් රාජ්‍යය (1527-1599)
මතාරාම් සුල්තාන් රාජ්‍යය (1500-1700 ගණන්)
සුරාකාර්‍තා සුල්තාන් රාජ්‍යය (1745-1946)
යොග්යාකාර්‍තා සුල්තාන් රාජ්‍යය (1755-1945)
සියාඃ සුල්තාන් රාජ්‍යය (1725-1946)
ඩෙලි සුල්තාන් රාජ්‍යය (1814-1946)
රියාවු-ලිංගා සුල්තාන් රාජ්‍යය (1824-1911)
යුරෝපීය යටත් විජිතය
පෘතුගීසි (1512-1850)
නෙදර්ලන්ත (1602-1800)
ප්‍රංශ හා බ්‍රිතාන්‍ය අන්තස්ථය (1806-1815)
නෙදර්ලන්ත නැඟෙනහිර ඉන්දීය දූපත් (1800-1942)
ඉන්දුනීසියාව මතු වීම
ජාතික ප්‍රබෝධය (1908-1942)
ජපන් ආක්‍රමණය (1942–1945)
ජාතික විප්ලවය (1945–1950)
නිදහස
ලිබරල් ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය (1950–1957)
නියමු ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය (1957–1965)
සංක්‍රමණය (1965–1966)
නව පිළිවෙළ (1966–1998)
ප්‍රතිසංස්කරණය (1998–මෙතැක්)

පෙයුරෙයුලාඃ සුල්තාන් රාජ්‍යය යනු අග්නි දිග ආසියාවේ පැරණිතම ඉස්ලාමීය රාජ්‍යවලින් එකකි. එය 9 වැනි සියවසේ පැවති බවක් අදහස් කෙරේ. පෙයුරෙයුලාඃ රාජ්‍යය පිහිටා තිබුණේ වත්මන් ඉන්දුනීසියාවේ සුමාත්‍රා දූපතේ උතුරින් පිහිටි නැඟෙනහිර අචේහ් ප්‍රාන්තය තුළ ය.

බාහිර සබැඳි[සංස්කරණය]

මූලාශ්‍ර[සංස්කරණය]

  • SKI Fakultas Adab UIN Yogyakarta, Sejarah Peradaban Islam di Indonesia, Yogyakarta: Penerbit PUSTAKA, 2006.