ප්‍රවර්ගය:Wikipedia infobox body of water articles without image

විකිපීඩියා වෙතින්

Map all coordinates using: OpenStreetMap 
Download coordinates as: KML

This category is added if no image is defined in a transclusion of the {{Infobox body of water}} template (see Template:Infobox body of water#Parameters). It's removed automatically once an image is added.

How to browse[සංස්කරණය]

  • Articles with coordinates can be browsed in Google Maps (see link "Map of all coordinates" above).
    The coordinates database may not be up-to-date/modern though.

See also[සංස්කරණය]

"Wikipedia infobox body of water articles without image" ප්‍රවර්ගයට අයත් පිටු

මෙම ප්‍රවර්ගය සතු සමස්ත පිටු 9 අතර, පහත දැක්වෙන පිටු 9 ද වෙති.