ප්‍රවර්ගය:Wikipedia infobox body of water articles without coordinates

විකිපීඩියා වෙතින්

This category is assigned by {{Infobox body of water}}. Articles are categorized here if both "|coords=" and either "|latd=" or "|longd=" fields are missing or empty.

See also: WP:Obtaining geographic coordinates, WP:LAKES, WP:GEO, Category:Wikipedia infobox body of water articles without image

External links:

"Wikipedia infobox body of water articles without coordinates" ප්‍රවර්ගයට අයත් පිටු

මෙම ප්‍රවර්ගය සතු සමස්ත පිටු 13 අතර, පහත දැක්වෙන පිටු 13 ද වෙති.