සැකිල්ල:Category as of

විකිපීඩියා, නිදහස් විශ්වකෝෂය වෙතින්
Jump to navigation Jump to search
Articles containing potentially dated statements
(refresh)
Subtotals
අප්‍රේල් 20061
මැයි 20081
පෙබරවාරි 20091
මැයි 20091
ජූලි 20101
අගෝස්තු 20101
පෙබරවාරි 20111
මාර්තු 20112
අගෝස්තු 20121
නොවැම්බර් 20121
මාර්තු 20131
පෙබරවාරි 20141
මාර්තු 20141
මාර්තු 20151
අගෝස්තු 20151
පෙබරවාරි 20161
මැයි 20161
අප්‍රේල් 20172
මැයි 20171
සැප්තැම්බර් 20173
නොවැම්බර් 20172
ජනවාරි 20181
මාර්තු 20181
මැයි 20181
Undated articles0
All articles29

Articles in this category contain statements that may become dated originating from {{{1}}}. The statements may need to be updated, removed or edited for perspective. Articles containing older statements are more likely to be dated. This is not a backlog; not all articles in this category will need updating at this point in time.

Use {{As of}} to mark all individual statements that may become dated, this will automatically add them to the appropriate categories. Wherever possible, use {{Update after}} to mark exactly when statements will need updating in addition to using {{As of}}.

See also[සංස්කරණය]


ප්‍රලේඛනය අයිකොනය සැකිලි ප්‍රලේඛනය[තනන්න]


"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=සැකිල්ල:Category_as_of&oldid=405808" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි