ප්‍රවර්ගය:ප්‍රතිශක්තිකරණවේදය

විකිපීඩියා වෙතින්

Immunology is the study of the immune system and its reaction to pathogens, as well as its malfunctions (autoimmune diseases, allergies, rejection of organ transplants, immune deficiency). The medical field that deals with these diseases is called clinical immunology, although many diseases are managed by doctors of rheumatology (auto-immune disease), nephrology (transplant rejection) and chest medicine (allergy). Articles relating to the cellular and molecular components of the Immune System can be found in Category:Immune system

උපප්‍රවර්ග

මෙම ප්‍රවර්ගය සතු උපප්‍රවර්ග 4 ක් අතර, පහත දැක්වෙන උපප්‍රවර්ග 4 වේ.

Σ

"ප්‍රතිශක්තිකරණවේදය" ප්‍රවර්ගයට අයත් පිටු

මෙම ප්‍රවර්ගය සතු සමස්ත පිටු 5 අතර, පහත දැක්වෙන පිටු 5 ද වෙති.