ප්‍රවර්ගය:ප්‍රතිශක්තිකරණ පද්ධතිය

විකිපීඩියා වෙතින්

The immune system refers to all of the cells, tissues, organs and processes that protect an organism from invasion by pathogens. Viruses, bacteria, parasites, and some toxins are some of pathogens that the immune system is involved in eliminating from the body.

Articles relating to the study of the immune system, including medical specialties and techniques, as well as manipulations of the immune system (such as vaccination), can be found in Category:Immunology.

උපප්‍රවර්ග

මෙම ප්‍රවර්ගය සතු වන්නේ පහත දැක්වෙන උපප්‍රවර්ගය පමණි.

"ප්‍රතිශක්තිකරණ පද්ධතිය" ප්‍රවර්ගයට අයත් පිටු

මෙම ප්‍රවර්ගය සතු වන්නේ මෙහි පහත දැක්වෙන පිටුව පමණි.